dimarts, 20 de desembre de 2011

descripsio d'un paisatje


Aquest paisatjeque etem vore es Alacant, en el mar mediterrani.
De primer podem veure que casi no hi ha vegetacio i esta tot modificat per l'home, A la deta podem veure un passetch, a l'esquerra esta el aigua cristallina i podem veure vaixell de diferents tipus: jates. de vela, pesquers... Darrere del port podem veure edificis, de diferents volum. darrere esta la muralla del castell que esta a l'esquerra d'esdificis. el castell és molt ample i molt gran.
Aquesta és la meva ciutat

Eixida a villena

La semana passada hem hanat a Villena amb els company de sisé b aquesta excusió ha sigut de tot el dia hem lo hem passa molt bé. Hem visitat el castellde Villena, hem menjat a un poliesportiu, per ultim els guies ens han portat a fer un joc en font d'una església.

2º treball de medi


Hem fet el 2º treball de medi aquest  ha sigut el de les etapes de la historia. La professora ens ha fet aques treball per a que sapiguem mes de la historia. Hem aprés moltíssim i m'agradat molt

1º trevall de medi

Aquest 1º treball de medi ha sigut la historia de Jaume I, perquè se arriba el 9 D'octubre la nostra professora ha considerat aquest treball el 1 ha sigut el mes hadecuat .perquè se saviegem mes sobre la historia de Jaume I.A mi m'agradad molt perquè hem tingut que fer una furcio de teatre

treballant en projectes

Aquest any en Coneixement del medi treballem fent projectes no amb llibre, la nostra professora Mª Carmen ha decidit que aquest any no potasem llibre, ha decidit que fem trevall se apren moltíssim mes.
Yo crec que també no portanse llibre se apren molt mes. Mª Camen ens fa caseres del tresor web quest...